Sterownik ComfoSense C współpracuje z rekuperatorami AERISnext w pełnej wersji (również z odzyskiem wilgoci) i umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności centrali.

Sterownik ComfoSense C do rekuperatora AERISnext w pełnej wersji (również ERV)

Wersja AERISnext standard obsługiwana jest tylko przez sterownik ComfoSwitch C.

Podstawowe funkcje sterownika ComfoSense C:

 • możliwość ustawienia godzinowych indywidualnych programów wentylacji: innych dla dni roboczych, innych dla weekendów i innych dla jednego dnia w tygodniu (różnego od pozostałych dni roboczych)
 • ustawienie trybu ‚przewietrzanie’ (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na dowolnie ustawiony czas
 • przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
 • odczyt z ikony wentylatora na wyświetlaczu aktualnie zadanej intensywności wentylacji
 • blokada przed niepożądanym dostępem np. przed dziećmi
 • możliwość wyłączenia wentylatora nawiewnego (IN) lub wywiewnego (OUT); stosuje się np. w celu nie przedostawania się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów; uwaga: zaburza to zrównoważoną wentylację, można stosować wyłącznie na krótkie okresy czasu
 • funkcja AWAY przełącza wentylację na najniższą wydajność rekuperatora przez określony czas
 • możliwość ustawienia trzech profili temperatury w pomieszczeniach (uwaga! ustawienie to wpływa na ilość odzyskiwanego ciepła przez rekuperator): – ciepły (WARM), jeżeli wolisz wolisz ogólnie wyższą temperaturę w pomieszczeniu; – normalny (NORMAL), jeżeli wolisz średnią temperaturę (ustawienie fabryczne sterownika), – chłodny (COOL), jeśli wolisz ogólnie niższą temperaturę w pomieszczeniu
 • wyłączenie lub włączenie wyświetlania godziny na sterowniku
 • wyświetlanie temperatury w stopniach C
 • powiadomienia o usterkach centrali poprzez powiadomienie na wyświetlaczu sterownika
 • powiadomienie o konieczności wymiany filtra
 • kompatybilny z radiowym sterownikiem bezprzewodowym RFZ (sterowanie bezprzewodowe z dowolnego miejsca w domu)

Wymiary sterownika: 80 x 80 mm.

Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z rekuperatorami AERISnext w wersji pełnej (również wersje z odzyskiem wilgoci ERV) oraz wersją standard i umożliwia dostęp do wybranych funkcjonalności centrali.

Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z rekuperatorami AERISnext.

Podstawowe funkcje sterownika ComfoSwitch C:

 • ustawienie trybu ‚przewietrzanie’ (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na okres 30 minut (aby zmienić ilość minut należy użyć wyświetlacza na rekuperatorze)
 • przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
 • zwiększanie (+) i zmniejszanie (-) intensywności przewietrzania
 • odczyt z diod LED aktualnie zadanej intensywności wentylacji
 • powiadomienie o usterkach centrali poprzez miganie diody LED
 • powiadomienie o konieczności wymiany filtra
 • nie jest kompatybilny ze sterownikiem bezprzewodowym RFZ

Wymiary sterownika: 80 x 80 mm.

Oparty na technologii radiowego przesyłu sygnału umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora z dowolnego miejsca w domu, nawet przy dużych metrażach.

Szczególnie przydatny w łazienkach do użycia np. po kąpieli, kiedy zachodzi konieczność szybkiego intensywnego przewietrzenia pomieszczenia.

Bezprzewodowy sterownik RFZ

Sterownik posiada cztery przyciski sterujące wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2 i 3 oraz funkcję opóźnienia czasowego, czyli włączenie najwyższego stopnia wentylacji na określony, dowolnie ustawiony czas. Fabrycznie ustawione na 10 minut z możliwością zmiany na dowolną wartość. W budynku można uruchomić do 31 sterowników RFZ. Przełącznik zasilany z baterii litowej typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.
Sterownik RFZ a sterownik rekuperatora

Sterownik RFZ współpracuje ze sterownikiem ComfoSense C dla pełnej wersji rekuperatora AERISnext.

Wymiary: szerokość: 80 mm; wysokość 80 mm.

Rekuperator AERISnext daje możliwość obsługi zdalnej: systemem rekuperacji zarządzać można przez przez aplikację internetową obsługiwaną z poziomu tabletu lub smartfona w systemie iOS i Android.

Aplikacja umożliwia:

 • kontrolę sterowania parametrami pracy systemu wentylacji przez aplikację mobilną
 • dostęp ze smartfona, tabletu w systemie iOS i Androidzie
 • ustawianie programów czasowych i specjalnych: party, nieobecność
 • zdalny serwisowy dostęp do rekuperatora z możliwością podglądu historii pracy i śledzenia potencjalnych błędów urządzenia