Rekuperator AERISnext 350to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż do 94% (liczone wg normy EN 13141-7:2010) oraz wydajność nominalną 350 m³/h.

*centrala AERISnext 350 posiada klasę A+ pod warunkiem wyposażenia jej w minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla lub minimum 2 szt. czujników wilgotności lub 1 szt. czujnika wilgotności i 1 szt. czujnika dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A.

AERIS_next_350

Rekuperator AERISnext 350

Rekuperator AERISnext 350 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.

Sprawność odzysku ciepła AERISnext 350: do 94%. Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 350 w wersji ERV: do 85%.

Rekuperator AERISnext 350 dedykowany jest szczególnie do budynków energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem. Doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness, studia nagrań).

Informacje techniczne

NazwaWyjaśnienie
AERISnextNazwa urządzenia.
350Maksymalna wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.
RCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.
LCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.
TRCentrala posiada cztery króćce przyłączeniowe, które można obracać.
VVW centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.
ERVCentrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).
StandardCentrala z ograniczonym sterowaniem bez możliwości montażu OptionBoxa, GWC, nagrzewnicy wtórnej, czujników wilgotności i dwutlenku węgla, sterownika ComfoSense C, modułu KNX. Możliwość sterowania poprzez sterownik ComfoSwitch C oraz moduł internetowy LAN C.

Rodzaje rekuperatora AERISnext 350:  VV TR;  VV TR ERV;  VV STANDARD TR

Rekuperator AERISnext 450 to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż 94% (liczone wg normy EN 13141-7:2010) oraz wydajność nominalną 450 m³/h.

*centrala AERISnext 450 posiada klasę A+ pod warunkiem wyposażenia jej w minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla lub minimum 2 szt. czujników wilgotności lub 1 szt. czujnika wilgotności i 1 szt. czujnika dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A.

AERIS_next_450

Rekuperator AERISnext 450

Rekuperator AERISnext 450 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.

Sprawność odzysku ciepła AERISnext 450: do 94%. Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 450 w wersji ERV: do 85%.

Rekuperator AERISnext 450 dedykowany jest szczególnie do budynków energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem. Doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness, studia nagrań).

Informacje techniczne

NazwaWyjaśnienie
AERISnextNazwa urządzenia.
450Wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.
RCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.
LCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.
STCentrala posiada cztery stałe króćce przyłączeniowe.
VVW centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.
ERVCentrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).
StandardCentrala z ograniczonym sterowaniem bez możliwości montażu OptionBoxa, GWC, nagrzewnicy wtórnej, czujników wilgotności i dwutlenku węgla, sterownika ComfoSense C, modułu KNX. Możliwość sterowania poprzez sterownik ComfoSwitch C oraz moduł internetowy LAN C.

Rodzaje rekuperatora AERISnext 450:  VV ST;  VV ST ERV;  VV STANDARD ST

Rekuperator AERISnext 600 to energooszczędna centrala wentylacyjna z unikatowym wymiennikiem ciepła wzorowanym na idealnym szlifie brylantowym. Posiada wymiennik przeciwprądowy o najwyższej na rynku wydajności termicznej: aż 90% (liczone wg normy EN 13141-7:2010) oraz wydajność nominalną 600 m³/h.

*centrala AERISnext 600 posiada klasę A+ pod warunkiem wyposażenia jej w minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla lub minimum 2 szt. czujników wilgotności lub 1 szt. czujnika wilgotności i 1 szt. czujnika dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A.

AERIS_next_600

Rekuperator AERISnext 600

Rekuperator AERISnext 600 dostępny jest w wersji pełnej, w wersji pełnej z wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.

Sprawność odzysku ciepła AERISnext 600: 90%. Sprawność termiczna odzysku ciepła AERISnext 600 w wersji ERV: 76%.

Rekuperator AERISnext 600 dedykowany jest szczególnie do budynków energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem. Doskonale spełnia swoją funkcję również w obiektach użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness, studia nagrań).

Informacje techniczne

NazwaWyjaśnienie
AERISnextNazwa urządzenia.
600Wydajność nominalna gwarantowana przez producenta w m3/h.
RCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.
LCentrala jest fabrycznie ustawiona względem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.
STCentrala posiada cztery stałe króćce przyłączeniowe.
VVW centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstępna.
ERVCentrala wyposażona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepła ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 600:  VV ST; VV ST ERV